Tuesday, December 23, 2014

Armsaid pühi kallid kaas teelised


Jäljed teel

jäljed teel pisikesed jäled teel
lume tuisised jäled, need
läävad. alates sääl, kus tee hargneb.
nukralt läävan need sääl.
kõnnib laps, nukralt veel kodu poole.
suu suur suur kott kaasas,
 et jõuaks, et jõuaks koju videviku eel.
 kaasas tal koorem suur.
koorem kus muresid rõõme kaasas tal.
No rutta! … rutta rutta nüüd kiremini, aina kiiremine, kodu poole.
kus muri kes pole kuri.
kodu kus ootab soejad ning head südamed 
sinna kus on  kogunenud pere.
koda kuhu tuua oma mured ja rõõmud.
sinna on see nubluke teel.
sellel lumetuisu härmasel. Aja maru teel.

soovin teile armsaid pühi kallid kaasteelised.
eriti sooja südamega pean meeles
neid kes te olede sellel AD 2014 aastal mu
südant puututanud. armsat pühi teile kõigile.


Tracks on the road

Tracks on the  road ,  tiny Tracks on the  road
snowy Tracks are these 
they go. starting  from where the road forks.
 sadly they are are going there.
child walks, yet sadly toward home
big big big bag, she  has 
 to reaching, that reaches, home before the twilight eve.
she comes with the burden of worries and  joys.
Now hastening! … Hastening, hastening to get  to  the home faster.
where old dear friend the family dog wats.
to home, were  awaits warm hearted family .
to home where you can bring your worries and joys.
there is the  girl child, on her  way.
in the blizzard frozen world


I wish you a lovely holidays dear  friends.
 especially them how touched me with their warm-heart
at  this   year, the  AD, 2014 
lovely holidays to all of you.

No comments:

Post a Comment